Terapie - koučink

 

Nevíte kudy kam? Stále se vám nedaří změnit si svůj život? 

Svůj osobitý pohled na svět a vzorce chování budujeme dlouhá léta. Roky v sobě pěstujeme zvyky i zlozvyky, sami neseme plnou zodpovědnost za to, jak nás ostatní vnímají.

Pro stromy ale často nevidíme les. Vlastních destruktivních návyků si všimneme až ve chvíli, kdy ovládnou každou část našeho života. Přesto nikdy není pozdě začít s nápravou.

Stačí mít chuť a vůli začít na sobě pracovat, přijmout sami sebe a svůj život. Během necelých dvou hodin terapeutického sezení pak dokážeme s klientem učinit větší pokrok, než jakého sám dosáhne za léta usilovné práce. Nastavujeme životní směr, odblokováváme traumata, zavislosti, uvolňujeme emoce. 

Při terapiích nejčastěji pracuji s   technikou Faster EFT, EFT, NLP a  zároveň během sezení pracuji s energií a aurou.

Přijetí a pochopení všeho, co se nám děje pod mým vedení mizí úzkostné stavy, zvýšuje sebevědomí a odstraňují se  přesvědčení.  Správným nácvikem relaxačních technik své klienty učím mírnit bolesti i chronické obtíže.

Na cestě k vašemu spokojenějšímu, sebevědomějšímu Já se stanu vaším průvodcem i oporou. Dáme se do práce?

 

Během terapie vám pročistím a zharmonizuji čakry. Důležitou roli v mých sezeních hraje technika emoční svobody (Faster EFT) a NLP. Díky ní dokážete během chvíle zneutralizovat negativní emoce, které v sobě léta hromadíte. Využívám také automatickou kresbu a další metody.

Doba sezení se – podle závažnosti problému – pohybuje mezi 90 minutami a 2 hodinami a probíhá formou osobního setkání nebo videohovoru. Absolvování rozboru duše není podmínkou.

Co je k terapii potřeba?
Potřebujeme se vzájemně vidět, osobně nebo hovorem přes internet. Doporučuji během terapie být v místnosti o samotě, při ruce mějte kapesníčky, sklenici vody, čokoládu (platí pouze pro video hovor). Mějte prosím vypnutý mobilní telefon, ať vás neruší. Děkuji
 
Jak funguje technika emoční svobody (EFT)?
Princip techniky spočívá v usměrněném odblokování energie v tzv. meridiánech poťukáváním. Obnovením energetického toku zablokované emoce dozrají, blok se rozpustí – v daný okamžik klienti cítí okamžitou úlevu. 
 
Jaké další terapeutické metody používáte?
Zejména technika léčení kyvadlem (LSVJ), práci s energiemi a symboly. Faster EFT, EFT a NLP. Využívám také energetické masáže, léčivé kameny a esence. Při osobním sezení se napojuji na vaše vyšší průvodce, kteří mě hodně vedou. Během seance vidím auru, ze které čtu informace o vás a vaší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Z aury odvádím přivtělené duše a jiné entity, které s vámi manipulují. Předávám vám veškeré vzkazy od suší, které k nám zavítají během celé seance. Astrální tunely po té uzavírám. Tím získáváte zpět vaši ztracenou energii. Na konci seance vás zavedu do vaše nejniternějšího prožitku, ve kterém načerpáte energii a zrelaxujete se.

V rámci terapie NLP pracujeme na pochopení situací, nastvení si cílů, odstraňujeme sabotážní způsob chování a pracujeme se svým podvědomím tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a byli tvůrci své úžasné reality. 
 
Kolik sezení je potřeba absolvovat?
Jediné sezení stačí k tomu, aby klient pochopil v jaké je situaci a proč. Nastavujeme si cíle, kam klient směřuje, odstraňujeme to, co mu v tom brání.  Pro hlubší osobní rozvoj a spokojenost je třeba sezení opakovat pravidelněji. 

Terapie - koučování 

                                              

Termíny terapií jsou individuální dle domluvy. Osobní terapie přijímám na konec března. 

90 min
1500 Kč
1 sezení
Chcete přijít na to, co je pro vás důležité a zbavit se emocí, které vám v tom brání? Pak vám 1 sezení bude stačit
Párová terapie
2000
Jsou situace, které nás dovedou i k tomu, že si ve vztazích přestáváme rozumět. Poznejte se ve vztahu, který prožíváte a zažehněte mezi sebou opět plamen.
4 sezení 90min 7000,-