Magické Vánoce

Magické Vánoce

aneb jediný rituál, který slaví celý svět

 

Každý má Vánoce spjaté s určitými zvyklostmi, tradicemi a mnoho z vás je přiklání ke křesťanství.

Pojďme se na Vánoce podívat z pohledu magického Channelingu.

Vánoce jsou dnes jediným rituálem, který opakuje celý Svět ve stejný den. Původ je prastarý a magický. Je dokázáno, že Ježíšek se totiž vůbec nenarodil 24.12., ale někdy v květnu. Ovšem to byla doba sklizní a lidé neměli na oslavy čas. Naopak, v zimě měli klid na polích i v chlévech. Slunce zapadá mnohem dříve a tak lidé měli více času na své bližní. Celý rok se připravovali na Štědrý magický večer, na noc splněných přání a také oslavu Jezulátka.

Na stole nesmělo chybět pohoštění a červené víno, či rybízové víno.

V magii se podobný rituál děje každý měsíc. Čarodějnice, nebo pohané, kteří oslavují přírodu a přírodní zákony se setkávají na určitých místech v přírodě. Vždy v lichém počtu – odtud lichý počet sedících u vánočního stolu. Lichý počet v magii nalezneme prakticky všude, sudý totiž otevírá brány, které je lepší nechat zavřené.

Každý rituál byl o obdarování přírody, hostitelka vždy dostávala dárek a po rituálu se hodovalo a pilo červené víno, nebo rybízové víno. Tím se energie ukotvila.

Každý měsíc byl zasvěcený jinému rituálu.

                                                                    

Vánoční symboly v magii

Adventní věnec – jedná se o kruh ochrany, 4 svíce značí elementy (oheň, vzduch, voda, země) uprostřed by měla být správně 5 svíce éter – má také znázorňovat pentgram, jako ochranu rodiny v tomto období před potulnými dušemi (otevřená brána duchů od dušiček po Hromnice).  To znamená, aby plnil věnec svůj magický účel, je potřeba mít svíčky do kruhu či s pátou do pentagramu. Dnešní trendy tomu však neodpovídají. Jsou v módě různé tvary – štoly, které symbol magického kruhu ani pentagramu neplní.

Ozdobený stromeček – požehnání a poděkování Matce Přírodě za hojnost, která se nám dostala během sklizně.

Stromeček se zdobil přírodninami – ořechy, jablka, červené stuhy, slaměné ozdoby, perníčky aj.

I tady najdeme magii – ozdoby jsou léčivé mandaly (jablka), ořechové skořápky se používají při rituálech odhánějící zlé duchy, červené pentle jsou také na ochranu. Na špičku stromku se dává hvězdapentagram opět na ochranu, energie stéká od pentagramu dolů do rozšířené části stromu, kde se ukotvuje a je stabilní. Zároveň je to místo hojnosti – je zde nejvíce čisté energie – proto se sem dávají dárky.

                                                                          

Cukroví – Žádný magický rituál se neobejde bez koláče. Sladké drobné pokrmy jsou stejně důležité jako již zmiňované rybízové víno, které jsme o Vánocích zaměnili za svařák.

Jmelí- jmelí má zvláštní moc v magii. V přírodě je to parazit a je živé z cizí energie stromu, na kterém roste. Mělo by být vždy darované a mělo by viset, co nejblíže u vchodu.  Zachycuje negativní energii z lidí, kteří pod ním projdou, ale také z těžších situacích během roku. Staré jmelí pálíme a vyměňujeme opět na Vánoce za nově darované. 

Polibek pod jmelím – je to symbol zdravé a požehnané lásky, která vše špatné předává právě větvičce jmelí.

                                                         

Komentáře